A fenda de xénero desaparece do uso de Internet en Galicia

O 87,8% das mulleres e o 87,5% dos homes accederon á rede nos últimos tres meses de 2020

O acceso a Internet en Galicia xa non presenta as diferenzas entre homes e mulleres que mantivo durante anos. Así o asegura o informe A Sociedade da Información desde unha perspectiva de xénero, que fixo público este 15 de xaneiro o Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA), adscrito á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Segundo a análise, que recolle datos de 2020, no último trimestre dese ano un 87,8% das mulleres accederon á rede, así como un 87,5% dos homes. A cifra revela que o uso de Internet por parte das mulleres galegas supera nun punto porcentual a media da Unión Europea, segundo sinala a Xunta nun comunicado.

Uso de Internet por xénero e idade. Fonte: A Sociedade da Información en Galicia desde unha perspectiva de xénero. Edición 2021.
Uso de Internet por xénero e idade. Fonte: A Sociedade da Información en Galicia desde unha perspectiva de xénero. Edición 2021.

As diferenzas no uso da rede víñanse reducindo desde 2016, cando os homes superaban as mulleres en tres puntos porcentuais. Por tramos de idade, o acceso entre as mulleres supera ou iguala a porcentaxe de homes no tramo de idade de 35 a 65 anos. Só en 2019 o incremento na conexión das mulleres foi de 2,5 puntos.

En canto á utilización de dispositivos electrónicos (teléfono móbil con capacidade de acceso a Internet, ordenador de sobremesa, portátil, tablet ou outros), o 91,4% das mulleres galegas fronte ao 91,2% dos homes utilizaron estes dispositivos nos últimos tres meses do ano estuado. De xeito máis concreto, o uso deste tipo de dispositivos entre as mulleres galegas de máis de 34 anos de idade é igual ou superior ao dos homes das mesmas idades.

Uso de aparellos electrónicos por xénero e idade. Fonte: A Sociedade da Información en Galicia desde unha perspectiva de xénero. Edición 2021.
Uso de aparellos electrónicos por xénero e idade. Fonte: A Sociedade da Información en Galicia desde unha perspectiva de xénero. Edición 2021.