Ourense destinará 60.000 euros a festivais escénicos e musicais

A Deputación provincial ven de aprobar as bases desta liña de axudas

A Deputación Provincial de Ourense dedicará 60.000 euros a apoiar a realización de festivais de artes escénicas ou musicais. A Xunta de Goberno do entre provincial aprobou as bases reguladoras de concesión desta liña de axuda para festivais, ciclos, mostras ou actividades análogas relacionadas coas artes escénicas e musicais. Os destinatario promotores das actividades poderán ser persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, e os eventos terán que desenvolverse integramente na provincia entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2022.

Estas axudas provinciais son especialmente importantes toda vez que o Concello de Ourense rexeita dar apoio económico a festivais e mostras teatrais na capital provincial. Os solicitantes poderán presentar ata un máximo de dous proxectos e as axudas terán como límite o 70 % do custo total de cada proposta, segundo as bases aprobadas. En calquera caso, ningún beneficiario poderá obter achegas por un importe superior a 20.000 euros para o conxunto das iniciativas que presente. Os interesados poderán presentar as súas solicitudes desde a publicación desta convocatoria na Base de Datos Nacional de Subvencións e ata o 30 de abril de 2022. Ademais disto, dentro da orde do día da Xunta de Goberno, no capítulo de cooperación cos concellos aprobouse, entre outras, unha subvención de 25.000 euros a Xunqueira de Espadanedo para o Museo de Olería.