O Parlamento premia a labor das tres institucións estatutarias

O Consello da Cultura Galega, o Valedor do Pobo e o Consello de Contas foron recoñecidos no evento

O Estatuto de Autonomía de Galicia previu no seu articulado a creación do Consello da Cultura Galega. É un fenómeno singular dentro das autonomías nas diferentes rexións europeas. E este é un dos motivos polos que o Parlamento de Galicia outorgou as súas medallas a esta institución e ás outras dúas que figuran no texto fundacional: o Valedor do Pobo e o Consello de Contas. O acordo unánime da Mesa da Cámara recoñece que "estas institucións desenvolveron as funcións que lle foron encomendadas, ao tempo que contribuíron de maneira destacada ao afianzamento do autogoberno de Galicia e con plena lealdade ás restantes institucións da Comunidade Autónoma e do Estado". A Presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, celebrou o premio e lembrou os redactores do Estatuto de Autonomía que recoñeceron “a importancia da cultura como xustificación da autonomía e piar da súa arquitectura institucional”.