O Observatorio da Cultura repasa as mudanzas de consumo neste ámbito da última década

Os datos revelan máis interese en prácticas como a lectura e a asistencia a concertos e ao teatro

A pandemia e a popularización de Internet marcaron en grande medida os hábitos culturais da poboación galega ao longo dos últimos dez anos. Así o sinala o documento de traballo que fixo público este seis de febreiro o Observatorio da Cultura do Consello da Cultura Galega. O documento, dun cento de páxinas, repasa os principais indicadores neste campo, no que se deron mudanzas destacadas.

Entre os cambios máis importantes que se deron neste período, destaca a mingua no interese polo cinema. Deste xeito, a asistencia trimestral ás salas pasou de 4,8 a 2,3 veces de media, e a porcentaxe de poboación que acode a estes espazos como mínimo unha vez ao ano quedou nun 23,6%. O Observatorio relaciona co impacto da pandemia esta mingua, que rachou unha tendencia de recuperación no sector de tres anos.

Tamén a tendencia a ver a televisión baixou un 9,5% e a escoita de radio 4,8 % no período estudado. Fronte a estes indicadores, o consumo de vídeos, principalmente de filmes e series, multiplicouse por seis, e máis da metade da poboación galega ten contratada algunha plataforma dixital de televisión.

Fronte a estes hai indicadores que medran. Deste xeito, se hai 15 anos un 90% da poboación non asistira nunca ou case nunca a un concerto, na actualidade esa cifra baixou ao 66%. De xeito similar, destaca o maior interese pola lectura, cun crecemento no índice de poboación lectora do 15,4 puntos ata un 64%. Tamén é de sinalar o maior interese que esperta o teatro, xa que se no bienio 2002-2003 un 73,8% da poboación non asistía nunca a un espectáculo deste tipo, entre 2021 e 2022 a porcentaxe baixara ao 43,2% das persoas consultadas.

Máis irregular resulta a evolución da asistencia a bibliotecas, que se situou no período sinalado nun 16,4%. A cifra deste último bienio, que o Observatorio relaciona co impacto da pandemia, rachou unha tendencia crecente sostida desde o curso 2006/2007. Neste período a cifra persoas usuarias destes espazos medrou do 13,4 ao 22,8% da poboación.

A comparar cos datos estatais, en Galicia compróbase un maior interese pola asistencia a concertos de música ao vivo, unha maior cantidade media de libros por fogar (20,4 máis) e uns índices de lectura de prensa e publicacións periódicas dez puntos por riba da media estatal. Tamén se observa un maior tecido asociativo cultural, co 9,1 % da poboación galega a participar nalgún colectivo deste tipo, fronte ao 5,2 % de España.