Isaac Díaz Pardo busca unha alternativa que estabilice o futuro de Sargadelos fiel á idea que a veu nacer

Cultura de empresa

Cultura de empresa
Complexo de Sargadelos
Falar de empresas culturais é falar de editoras, discográficas, compañías de teatro, grupos musicais.... pero hai en Galicia unha empresa que ademais de funcionar como tal, obtén beneficios que se reinvisten en seguir promovendo a actividade cultural. Trátase da filosofía do grupo Sargadelos, capitaneado por Isaac Díaz Pardo, quen acaba de facer a polémica proposta de cederlle a xestión da Fábrica de Cerámicas á Xunta.

Empresa, cultura e identidade de Galicia é a tríada que sostén a filosofía do grupo Sargadelos. A fábrica de cerámica de Sargadelos é quen sostén un navío cultural que ten unha editorial (Edición do Castro), un museo de arte contemporánea (Museo Carlos Maside), un centro para o estudo da comunicación (Instituto Galego da Información) e unha rede de tendas que funcionan tamén como centro cultural (as galerías Sargadelos).

A día de hoxe, detrás do complexo entramado empresarial de Sargadelos hai un nome propio. É o de Isaac Díaz Pardo, o intelectual que continúa liderando aos seus 84 anos unha empresa cultural que ten a Galicia como principio e fin de toda a súa actividade. El mesmo resume todas esa forma de traballar nunha frase "a filosofía de fondo de todo o que significa Sargadelos é o compromiso con Galicia".

Do mesmo xeito que Isaac Díaz Pardo é a alma mater deste complexo tecido empresarial, a Fábrica de Cerámicas é a que sostén economicamente a todas as figuras nacidas baixo este selo. É dicir, Sargadelos non é unha empresa mercantil ao uso, senón que todos os beneficios que ingresa reinvírtense en investigación sobre as formas, actividades culturais ou en calquera das liñas de traballo de todas as frontes abertas polo grupo.

O futuro
Hai menos dun mes celebrábanse na Coruña unhas xornadas de homenaxe a Luís Seoane, cofundador con Díaz Pardo do entramado cultural de Sargadelos. Alí, Isaac Díaz Pardo anunciou que se estaba a barallar a posibilidade de deixar Sargadelos en mans da Xunta. Unha afirmación que máis tarde nós explicaría ao dicir "simplemente queremos estabilizar o futuro de Sargadelos ao desaparecer eu".

O pasado verán dous socios (cun capital dun 4.36%) da Fábrica de Cerámicas de Sargadelos votaron en contra dunha ampliación de capital social. Unha acción encamiñada a que a Fundación Sargadelos (entidade sen fin de lucro, clasificada como de interese xeral e inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego) se fixera con máis do 50% do capital e que, segundo Díaz Pardo estabilizaría o futuro de Sargadelos.

Ademais da Fundación está o Real Padroado, cuxo director é a persoa que ocupa cargo de Director Xeral de Promoción Cultural (neste caso Mar García Campelo), figura á que "nós, explica Díaz Pardo, lle propoñemos que sexa quen poida decidir que á Fábrica de Sargadelos non se lle poida tocar para poder defender o espírito cultural co que foi creada". E así cumpriría cunha das funcións que ten encomendadas, que é vixiar que non se faga mal uso do nome de Sargadelos. Esta iniciativa é unha das cuestións que se debaterán na xuntanza que o Real Padroado prevista para mañá día 30.

"O ideal, explica Díaz Pardo, sería que o Real Padroado asumise o control", pero se non é posíbel, faríase a través do Laboratorio de Formas. Neste punto, matiza Díaz Pardo, a parte que tiña Luís Seoane no Laboratorio de Formas (o 44%) "está en mans da Fundación Seoane, léase Concello da Coruña".

Configurar formas
Chegamos así ao Laboratorio de Formas, que é unha entidade que diferentes exiliados (Dieste, Lorenzo Varela, Antonio Baltar, Blanco Amor, Luís Tobío. Núñez Búa... e unha vez en Galicia, Fernández Albalat) crearon en Arxentina e que tiña, entre moitos obxectivos, estudar as experiencias sobre o mundo das formas. O Laboratorio de Formas, como explica o propio Díaz Pardo "inaugura un novo ángulo de ver o problema: as formas son unha linguaxe e como todas as linguaxes, teñen un campo, unha terra ou unha circunstancia pola que pasaron e se desenvolveron. Tratase do étimo, de coñecer a raíz das cousas". Unha filosofía que pretende recuperar o pasado recente que logo se plasmaría en múltiples manifestacións artísticas.

En 1964, o Laboratorio de Formas subscribiu un acordo con cerámicas do Castro (que traballaba co caolín do Castro de Samoedo en Sada, dentro do que é a segunda etapa da historia de Sargadelos) iniciando o camiño da impronta cultural. Con esta nova alianza, o Laboratorio de Formas deseñaría e do Castro produciría.

A apertura da primeira galería Sargadelos en Barcelona, en 1972, supuxo a conxunción empresarial-cultural, ao compeltar o ciclo mercantil: idea, produción e venda. Mais como Sargadelos nunca tivo ánimo de lucro, as tendas non deberían ser unicamente espazos comerciais, senón centros culturais con librarías, salas de exposicións, puntos de encontro... e sempre coa mesma filosofía de traballo en prol da divulgación da cultura galega.

Forma de motor: do museo á información
Nese interes por recuperar o "étimo" o Laboratorio deu un paso máis e continuou co proxecto empresarial imbricado na filosofía cultural. Así creou o primeiro museo de arte contemporánea galega, o Museo Carlos Maside. Deseñado por Andrés Fernández-Albalat inaugurouse en 1970 e deu entrada aos artistas máis representativos da arte antes da guerra civil e a unha escolma da plástica galega contemporánea: Maruja Mallo, Castelao, Laxeiro, Francisco Asorey, Lugrís, o propio Seoane, Colmeiro, Eugenio Granell... A través de doazóns, o museo converteuse nun dos espazos de recollida da produción artística galega máis rupturista logo da fenda da guerra civil.

As investigacións, todos os documentos que pretenden recoller a historia de Galicia e, posteriormente, os estudos levados a cabo nas xuntanzas de debate do Seminario de Sargadelos que se organizan cada verán, puidéronse editar grazas á creación de "Edicións do Castro"(1963). A editora do grupo que, con máis 1500 títulos publicados, puxo o acento en recuperar a historia galega no exilio.

Os polos do proxecto cultural completábanse tamén cun centro dedicado á información. Unha idea que deu lugar a que Laboratorio de Formas crease en Compostela o Instituto Galego da Información. Entre os seus obxectivos figuraba a recuperación da cabeceira "Galicia", un proxecto que non chegou a ser realidade, e que na actualidade serve de espazo para as actividades que organiza o novo Seminario de Estudos Galegos.

Con independencia do futuro que se aveciña, o que está claro é que Sargadelos é un modelo de empresa que soubo plasmar en diferentes frontes culturais a historia e identidade dun país.
Documento elaborado por Isaac Díaz Pardo explicando a filosofía do Laboratorio de Formas.