O Consorcio centrará a súa actividade en internacionalizar o audiovisual galego

Xiro internacional

A partir do 2005 o Consorcio Audiovisual de Galicia dará un xiro á súa política de traballo. Será entón cando a súa máxima prioridade se convirta na internacionalización das producións galegas por dous xeitos: por unha banda promover a presenza galega en espazos internacionais (festivais, mercados de televisión e cine) e pola outra asesorar ás produtoras sobre a dinámica no mercado internacional (os tipos de relacións contractuais, a xestión de soportes na exportación e as características de comercialización). Este plan, que non ten data de finalización, conta cun orzamento inicial que ronda os 200.000 euros.

Máis información en La Voz de Galicia, Galicia Hoxe e na ficha de AVG sobre o Consorcio