Miguel Robledo e Alberto Vázquez compoñen a representación galega no “Stripburger” especial España

Galegos no burguer

Xa se coñece o nome dos autores que sairán publicados no número especial que o coñecido fanzine esloveno “Stripburger” dedicará á BD do estado. Entre os autores seleccionados segundo se informa na lista de correo “Noveno”, están os galegos Miguel Robledo e Alberto Vázquez. Onda a eles participarán neste número Miguel B. Núñez, Sonia Pulido, Olaf Ladousse, Diego Fermín e Max. A editora desta publicación aseguroulle a outros autores galegos que enviaran traballos para este proxecto que non descartan a súa futura publicación en vindeiros números.

Máis información no web de Stripburguer; ficha de Miguel Robledo; ficha de Alberto Vázquez