Catro dos autores que viaxaron ao festival de BD máis importante de Europa cóntannos a súa experiencia

A petar nas portas do ceo: Galegos en Angoulême

É un lugar co que soñan todos os autores que comezan. O festival de Angoulême, en Francia, reúne cada ano afeccionados de todo o mundo e congrega os principais editores. Alí van tamén un bo número de autores tentando conseguir unha oportunidade no inmenso mercado francés. Este ano estiveron aló, entre outros, os galegos Miguel Porto, Emma Ríos, Tirso Cons e Fran Bueno. Preguntámoslles dúas cousas: cómo lles foi e qué posibilidades ven para que a BD galega se promocione neste espazo.
Podes escoitar aquí, e por esa orde, as súas respostas.