Varios textos


Lugar: San Ciprián .
Concello:Hermisende (Zamora)

Observacións:
Informante: un veciño, 60 anos ca., labrego.
Data: 1990.
Gravación: M. A. Seixas para o programa As de ouros da TVG.
Transcrición: E. Parga Valiña.
Fonte: AGO.

// DESCARGA AQUÍ O ARQUIVO EN MP3
Transcripción//

¿Galicia ou Castela?
Mira, eu vouvos a decir, non teño nada en contra de Castilla; pèro si muto a favor de Galicia, porque nós a nòsa vida, todas as transaciois de todas estas cousas, facémolas con Galicia: ventas iè compras iè todo eso, ê con Galicia. En cambio, os asuntos de papeleos iè mêdico iè todas estas cousas temos que o facer con, con Zamòra, Zamòra capital; porque, xa vos digo, pertenecemos así. Pèro eu son partidario de que, si sería partidario, non sei, non renunciar á, á ciudadanía, esto, castellana i-àzquirir a gallega; pèro, sería partidario de que, de que, nos arrimèramos a Galicia, complètamente.

As palabras vellas
Buèno, a min, òcurríuseme a idèa porque, antiguamente falaban os nòsos pais, nòsos abuèlos, falaban desa forma ia hoxe nós non facemos máis que mòdifica-las cousas, creo que empeorándoas; porque, eles usaban esas palabras, que eu penso que ê unha mezcla de gallego, portugués, i-àlgunha palabra castellana, porque esto ê unha mezcla. Entonces aquelas palabras que, meus abuèlos, por ekhèmplo, usaban, hoxe xa non as usamos; i-
-ê unha pena que se perdan, eu penso que ê unha pena que se perdan. Entonces por eso, eu dedícome a, inda temos alguis vèllos no puèblo que, nos apòrtan estas cousas, que nós a metai delas desconocémolas. Entonces dedícome por, vou polos puèblos ou ós vèllos, ós puèblos desta zona que se, que se fala así, iè son os que me infòrman; son os que me pòden aportar mutas palabras que eu desconozo.
Eu penso que, penso que si hai xente que se desvive, que se, que se preòcupe por estas cousas, que non se perderá; porque, vos vou a decir: eu son partidario de que ós meus nètos, por ekhemplo, que se le enseñe a falar galego. Teño dous nètos asturianos, pèro cuando vein aiquí enséñole a falar galego.

 

 

 Inicio

NAVEGA POLOS
BLOQUES LINGUÍSTICOS

Bloque Occidental
Bloque Oriental
Bloque Central
 
ETNOTEXTOS. BLOQUE Oriental
1974 | Triacastela | labrego , 41
1975 | A Mezquita | labrego , 65
1976 | A Veiga (Asturias) | labrego , 65
1976 | Hermisende (Zamora) | labrego , 50
1983 | A Fonsagrada | labrego , 62
1984 | Candín (León) | estudantes , 9 e 15
1988 | Carucedo (León) | labrego , 72
1990 | Lubián (Zamora) | mestre , 35
1990 | Hermisende (Zamora) | labrego , 60