Porzún - Piantón  - A Veiga (Asturias) - Informante 1: Unha veciña, 35 anos ca., profesora.
Informante 2: Un veciño, 65 anos ca., labrego.
Data: Maio do 1976.
Gravación: M. González González.
Transcrición: F. Fernández Rei.
Fonte: AGO-ALGa.
A Veiga (Asturias)
Fonfría- Fonfría - A Fonsagrada - Informante 1: Un veciño, 62 anos, labrego.
Informante 2: Un veciño da Fonsagrada, 58 anos, traballador da banca.
Data: Decembro do 1983.
Gravación e transcrición: M. D. Lagarón Ron.
Fonte: AGO.
A Fonsagrada
Pereda de Ancares  - Candín (León) - Informante I: Un veciño, 9 anos, estudante.
Informante II: Unha veciña, 15 anos, estudante. 
Data: 1984.
Gravación e transcrición: B. Arias Freixeiro e X. M. Gómez Clemente (E).
Fonte: AGO.
Candín (León)
A Lagoa - Lamas  - Triacastela - Informante: Un veciño, 41 anos, labrego.
Data: Decembro do 1974.
Gravación: F. Fernández Rei e M. González González.
Transcrición: F. Fernández Rei.
Fonte: AGO-ALGa.
Triacastela
A Barosa  - Carucedo (León) - Informante: Un veciño, 72 anos, labrego.
Data: Febreiro do 1988.
Gravación: F. Macías Macías.
Transcrición: X. Canosa Rodríguez.
Fonte: AGO.
Carucedo (León)
Lubián  - Lubián (Zamora) - Informante: Un veciño, 35 anos ca., mestre.
Data: 1990.
Gravación: M. A. Seixas para o programa As de ouros da TVG.
Transcrición: E. Parga Valiña.
Fonte: AGO.
Lubián (Zamora)
Castromil - Castromil  - A Mezquita - Informante: Un veciño, 65 anos ca., labrego,
Data: Marzo do 1975.
Gravación: M. González González.
Transcrición: F. Fernández Rei.
Fonte: AGO-ALGa.
A Mezquita
Hermisende  - Hermisende (Zamora) - Informante: Un veciño, 50 anos, labrego.
Data: Xuño do 1976.
Gravación: M. González González.
Transcrición: F. Fernández Rei.
Fonte: AGO-ALGa.
Hermisende (Zamora)
San Ciprián  - Hermisende (Zamora) - Informante: un veciño, 60 anos ca., labrego.
Data: 1990.
Gravación: M. A. Seixas para o programa As de ouros da TVG.
Transcrición: E. Parga Valiña.
Fonte: AGO.
Hermisende (Zamora)
   


Inicio

NAVEGA POLOS
BLOQUES LINGUÍSTICOS

Bloque Occidental
Bloque Oriental
Bloque Central
 
ETNOTEXTOS. BLOQUE Oriental
1974 | Triacastela | labrego , 41
1975 | A Mezquita | labrego , 65
1976 | A Veiga (Asturias) | labrego , 65
1976 | Hermisende (Zamora) | labrego , 50
1983 | A Fonsagrada | labrego , 62
1984 | Candín (León) | estudantes , 9 e 15
1988 | Carucedo (León) | labrego , 72
1990 | Lubián (Zamora) | mestre , 35
1990 | Hermisende (Zamora) | labrego , 60