Das voces das mulleres á letra dos homes

Santiago. Xermán Hermida

O trobador eran elas

Boa parte da lírica medieval galego-portuguesa era tradición oral feminina, segundo Ria Lemaire

Ouvidos galegos para as cantigas de donas

As teorías sobre cantigas de amigo como parte da literatura oral aínda non teñen eco en Galicia

Tradición Vs Estereotipos

Mercedes Peón: "Aquelas mulleres que facían melodías e letras na nosa tradición oral non foron consideradas músicas"