Banda Deseñada: A nova xeración

Santiago. Xermán Hermida

BD: a nova xeración

O nacemento de novas publicacións e colectivos reforza o panorama da novena arte galega

BD: A nova xeración. Os colectivos

Os novos grupos de autores reclaman a súa importancia como dinamizadores da novena arte galega

Francotiradores de cadriños

Os creadores que autoeditan o seu traballo representan unha tendencia importante entre os novos nomes da BD

A ollada editorial

As editoras están a desempeñar un importante papel na descuberta de novos creadores de banda deseñada