Galicia e as partículas elementais: de Schrödinger ao CERN

Santiago. Iolanda Casal

A semana na que Schrödinger non morreu no pazo de Oca

Crónica da primeira visita dun Nobel a unha Galicia que espertaba á ciencia

Elemental, querido Schrödinger

A ecuación que leva o nome do físico austríaco, esencial na revolución da física cuántica

O bosón de Higgs: o comezo dun novo camiño

Claves para entender a partícula fundamental máis buscada durante décadas

Como tentamos entender a natureza na escala máis pequena

Así se xestou un dos máis resultados máis importantes do LHC ata o momento

Un anaco do CERN en Compostela

A canteira da USC participa no proxecto máis ambicioso da física contemporánea

A gardiá das bases de datos da orixe do Universo

A informática ourensá Eva Dafonte é subdirectora dun equipo indispensable para o funcionamento do CERN