Comunicación e cultura

Santiago. Xermán Hermida

As identidades que veñen

Falamos con Carlo Sorrentino sobre o xeito no que Internet xera novas identidades culturais

Comunicación entre tres augas

Blanca Berasátegui comentou con nós a evolución e os retos do xornalismo cultural

Como a cultura irlandesa afrontou a crise económica

Resumimos a conferencia de Mary McCarthy no CCG