A ciencia do pasado

Manuel Gago. Santiago de Compostela.