Sector do Libro.. Informe 2006-2016

Santiago. S. Montes

Década de supervivencia con dificultades para o libro

O informe do Observatorio da Cultura no balance 2006-2016 presenta un sector ao que que lle resulta moi difícil xerar beneficios