A hora do patrimonio inmaterial

Santiago. Xermán Hermida

As políticas do inmaterial

Recoñecementos legais e iniciativas académicas e sociais poñen de relevo a importancia deste patrimonio cultural

A sociedade do patrimonio

O terceiro sector cumpre un papel fundamental no traballo sobre o patrimonio inmaterial galego