A identidade en festas

Santiago. Xermán Hermida

Ollarnos a través da festa

As celebracións declaradas de interese turístico achegan unha imaxe do país non sempre achegada á realidade