Políticas Culturais do século XXI a debate

Santiago. S. Montes

O sector cultural ten máis que dicir

A inminente presentación da Estratexia da Cultura Galega da Xunta acende o debate sobre a necesidade dunha maior participación sectorial no deseño das políticas culturais