Libros e bibliotecas

Santiago. Redacción

A importancia está no fondo

Os préstamos das bibliotecas galegas poñen en valor os libros alén das novidades