Galicia Escena Pro 2019

Santiago. Xermán Hermida

Galicia Escena Pro 2019: a renovación

A aposta polo pequeno formato e as novas compañías protagonizan o mercado de artes escénicas