Festivais de Verán 2019

Santiago. S. Montes

O SON in crescendo

A segunda edición do Festival O Son do Camiño entra con forza no mapa dos grandes eventos de masas para promover o Xacobeo 2021

Os medidores de festivais

As avaliacións de 360 graos feitas dos festivais nos permiten unha visión en detalle de eventos moi diferentes que posúen parámetros comúns