O patrimonio das ánimas

Santiago. Xermán Hermida

Os patrimonios das ánimas

Melide e Cerdedo apostan polos desfiles da Compaña no Samaín para revivir legados inmateriais