O tempo das descubertas

Santiago. Redacción

As "Outras Indias" de Galicia

Ao inicio do tempo das descubertas, o Reino de Galicia buscou o seu propio camiño na procura do roteiro das especias