A metodoloxía Cabila

Santiago. Xermán Hermida

Traballar cultura en Cabila

O INCIPIT propón unha metodoloxía aberta e participativa para iniciativas sociais ou patrimoniais