Roubos patrimoniais

Santiago. Francisco Prado-Vilar.

Na procura do tesouro perdido da Catedral de Santiago

Localízase a fotografía máis antiga da roubada Cruz de Afonso III