Conexións atlánticas

Santiago. Redacción

Galicia-Bretaña: crónica dunha relación descoñecida

O CCG publica un libro con estudos comparativos entre os dous países atlánticos