As voltas da historia

Santiago. Manuel Gago

Un pórtico "fake"

A profesora Sánchez Ameijeiras desvela como no século XVIII se falsificou un tímpano medieval na catedral de Santiago