Os trazos do historiador

Santiago. Redacción

Un historiador iceberg

Repasamos con Emilio Grandío a pegada de Xosé Ramón Barreiro no coñecemento da historia do país