Faíscas entre as follas

Santiago. Manuel Gago.

O bosque das mil letras

A literatura galega afronta a escrita da natureza entre o activismo ecoloxista e a perda do universo rural

As historias coas que miramos ao redor

A literatura infantil e xuvenil amosa a realidade cos seus conflitos e cambios sen renunciar a facer gozar da lectura

Escribir de memoria

A narrativa sobre a memoria contribúe a mudar a percepción colectiva de diferentes momentos históricos