Xénero e Documentación

Recursos documentais

Ciudadanía. El debate feminista

María Xosé Agra Romero

Currículo | María Xosé Agra nas Xornadas

RESUMO DO DOCUMENTO
Dunha forma teórica, este documento fala da relación entre o feminismo e a cidadanía. Explica que o feminismo trata de construír unha cidadanía guiada pola lóxica igualitaria e democrática e de desenvolver unha concepción de cidadanía ampla e incluínte.

Feminismo e estudos das mulleres

Cristina Justo Suárez

Currículo | Cristina Justo Suárez nas Xornadas

RESUMO DO DOCUMENTO
Dunha forma clara, esquemática e visual, este documento fai unha aproximación histórica ao feminismo. Fala da súa dobre vertente: como movemento social e como teoría crítica da sociedade. E explica a evolución dos estudos das mulleres e de xénero ata a actualidade.

5º Plan Igualdade

Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia.
RESUMO DO DOCUMENTO
Dunha forma clara, esquemática e visual, este documento achéganos ao V Plan de igualdade do Goberno Galego (2007-2010). Trátase dun exemplo de implementación do mainstreaming de xénero

Mapa de Fontes de información para estudos de xénero

Carmen Pérez Pais.
Currículo | Carmen Pérez Pais nas Xornadas
RESUMO DO DOCUMENTO
Incidindo nos recursos en Internet de acceso libre e gratuíto, e prestando atención ao ámbito internacional, español e galego, esta guía achega unha panorámica xeral de distintas fontes e recursos de información para os estudos de xénero e/ou feministas e de interese para ás mulleres en xeral. Contén vínculos á rede de internet.

Bibliografia

Montserrat Argente Jiménez
Currículo | Montserrat Argente Jiménez nas Xornadas
RESUMO DO DOCUMENTO
Trátase dunha listaxe breve de referencias bibliográficas relacionadas con arquivos, centros de documentación e bibliotecas de mulleres.

Experiencia de animación sociocultural desde unha biblioteca de mulleres

Corona Rodríguez Pérez
Currículo | Corona Rodríguez Pérez nas Xornadas
RESUMO DO DOCUMENTO
Este documento achéganos á Asociación Alecrín, situando a Biblioteca e as actividades de animación socioculturais do Centro. Contén vínculos á rede de internet.

Biblioteca pública e municipal e centro de documentación

Biblioteca pública e municipal e centro de documentación da muller "Rosalía de Castro"
RESUMO DO DOCUMENTO
Documento de presentación da Biblioteca Pública Municipal e Centro de Documentación da Muller «Rosalía de Castro»

As mulleres e as súas iniciativas lectoras

Carmen Couceiro Gadea
Currículo | Carmen Couceiro Gadea nas Xornadas
RESUMO DO DOCUMENTO
Neste documento preséntanse as propostas e proxectos da Biblioteca Pública Municipal e Centro de Documentación da Muller «Rosalía de Castro» de forma máis detida.

Álbum de mulleres

Mariam Mariño Costales
Currículo | Mariam Mariño Costales nas Xornadas
RESUMO DO DOCUMENTO
Presentación e recursos deste centro de documentación dixital promovido desde o Consello da Cultura Galega. Contén vínculos coa rede de internet.

Las unidades de información e documentación sobre mujeres y género. Centre de Documentació del L'Institut Català de les Dones.

Montserrat Argente Jiménez
Currículo | Montserrat Argente Jiménez nas Xornadas
RESUMO DO DOCUMENTO
Presentación clara, esquemática e visual da historia e orixe dos centros de documentación de mulleres, e da organización, proceso técnico, funcións, servizos, difusión e recursos informativos e documentais do Centre de Documentació del L'Institut Català de les Dones. Contén vínculos á rede de internet.

Las unidades de información e documentación sobre mujeres y género. Centro de Documentación "María Zambrano"

Aurelia Daza Bonachela.
Currículo | Aurelia Daza Bonachela nas Xornadas
RESUMO DO DOCUMENTO
Presentación clara, esquemática e visual dos centros de documentación de mulleres, e da organización, proceso técnico, funcións, servizos, difusión e recursos informativos e documentais do Centro de Documentación "María Zambrano". Contén vínculos á rede de internet.

L'Esperienza della biblioteca Italiana Delle Donne tra memoria e futuro: aspetti organizzativi, di gestione e strategici

Annamaria Tagliavini.
Currículo | Annamaria Tagliavini nas Xornadas
RESUMO DO DOCUMENTO
Presentación clara, esquemática e visual da creación, organización, proceso técnico, funcións, servizos, difusión e recursos informativos e documentais deste centro. Contén vínculos á rede de internet.