culturagalega.org

Qué é o Álbum?

agradecementosPERSOAS

Acuña, Margarita
Acuña, Rosina
Acuña Castroviejo, Fernando
Alfaya Álvarez, José Luís
Alfaya Lamas, Cristina
Alfaya Lamas, Elena
Alfaya Lamas, María del Carmen
Alfaya Lamas, María Teresa
Almazán, Laura
Alonso Estévez, Luís
Alonso Fachado, Miguel
Álvarez, Rosario
Arellano, Ana
Arias Chachero, Patricia
Arias, Valentín
Bellas, Fernando
Blanco, Carmen
Blanco García, Covadonga
Birulés, Fina
Bolibar, Mª Francisca
Caamaño, Elvira
Caamaño, Manuel
Cabana, Darío Xohan
Cabrera, María Dolores
Cal, Mundo
Cal, Rosa
Caldas Fraiz, Silvia
Candal Garaboa, Manuela
Carbajales Iglesias, Mercedes
Casal García, Raquel
Castiglioni, Nicolás
Castro Celeiro, Xosé
Cerradelo Gómez, Silverio
Cerviño González, Francisco
Concheiro, Choncha
Cordeiro, Manuel
Cosme, Nélida
Díaz-Fierros Tabernero, Concepción
Díaz Pardo, Isaac
Dopico Blanco, Fernando
Doval, Francisco
Echave Durán, Cristina
Espinosa, Estibaliz
Esteirán, María
Estévez, Felicia
Familia Varela Bao
Fayal, Dolores
Fernández, Gustavo
Fernandez Arias, Eliseo
Fernández Rial, Carlos
Fraboschi, Elena
Fraga Vila, Ana María
Lens Bruña, Jose
Gallego Domínguez, Pilar
García, Teresa
García Cao, Enrique
García Carbalheira, José Ramão
García Fernández, Begoña
García Negro, María Pilar
Gómez, Cristina
Gómez, Lupe
Gómez Pallarés, Nilda
Gonzalez, Ana María e familia
González, Helena
González, Raul
González Martín, Gerardo
González Sanjurjo, Pia
González Sanjurjo, Santiago
Grandal Ruiz, Elvira
Kichy
Labrador, Carmen Isabel
Lado, María
López Carreiras, Mar
López, Beatriz
López, Rodolfo
López, Teresa
Losada, Carmen
Loureiro, Anxos
Luís Ribas, Xosé
Maceda Rodríguez-Portugal, José Luis
Macías Virgós, Enrique
Marçal, Heura
Mariño Costales, Ester
Márquez Losada, Olalla
Martínez Conde, Jose Emilio
Martínez Fariza, Emilio
Masa, Xosé
Méndez Ferrin, X. Luis
Méndez Ferrín, Xosé Luís
Mera Sánchez, Manuel
Millán García, Rosa
Míllara, Manuel
Millor, Pilar
Moar Rivera, Xosé Luís
Moreno, Paz
Navarro Quinteiro, Teresa
Navós, Jorge
Neira, Henrique
Novo Moreira, Gloria
Novo, Olga
Ocampo, Luisa
Ortiz, Antonia
Pato, Chus
Pazos, Xosé Manuel
Pena, Montse
Pena, Montse
Pereira, Celia
Pereira, Graciela
Pereira, Lola
Pérez Agulla, Guillerme
Pérez Durán, Gabriel
Pérez Landeira, Hortensia
Pérez Landeira, Laura
Pérez Mosquera, Beatriz
Permui, Uqui
Permui, Uqui
Piñeiro Feijo, Antonio
Pispa
Pozo Garza, Luz
Pujales Martínez, Xosé Enrique
Queizán, María Xosé
Ramón Amat, Concepción
Ramos, Fernando
Rivera, Mabel
Rodríguez Fer, Claudio
Rodríguez Rodríguez, Lorena
Rodríguez, Helena
Rodríguez, José Luís
Roig, Carolina
Román, Nicolás
Ruibal, Beatriz
Sáenz, Belén
Sánchez, Manuela
Sánchez, Miriam
Sanjurjo Aranaz, María Jesús
Santasmariñas, Prudencia (Pencha)
Santiso, Carme
Santos Castroviejo, Aka
Santos Castroviejo, Conchita
Santos Castroviejo, Iago
Santos Castroviejo, Nanina
Seijo, María Antonia
Soto, Alejandra
Souto Salorio, María José
Suárez, Ramón “O Muxo”
Sumai, Anxos
Tajes, Begoña
Tato, Laura
Torres, Xohana
Trigo, Xosé Manuel
Vázquez Monxardín, Afonso
Vázquez Souza, Ernesto
Vázquez, Araceli
Vez, Victor
Vila García, Visitación
Villar, Elena
Viveiro, Prudencio
Wilcox, John C.
Yáñez Pons, Camilo

ARQUIVOS E BIBLIOTECAS
Arquivo da Emigración Galega  e Arquivo Sonoro de Galicia CCG
Arquivo Histórico Nacional
Arquivo Histórico Provincial de Lugo
Arquivo Municipal de Ferrol
Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela
Biblioteca do Instituto Concepción Arenal (Ferrol)
Biblioteca Municipal de Ferrol
Biblioteca Provincial de Lugo
Biblioteca Provincial de Pontevedra
Biblioteca Virtual Galega
CMAC-CSIC

MUSEOS
Ecomuseo do Forno do Forte. Buño.
Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense
Museo das Peregrinacións
Museo de Pontevedra
Museo do Pobo Galego
Museo Manuel Reimóndez Portela
Museo Pedagóxico de Galicia
Museo Provincial de A Coruña
Museo Provincial de Lugo

INSTITUCIÓNS
Biblioteca CFMAC-CSIC
Canadian Mathematical Society
Centre Dona i Literatura
Centro Ramón Piñeiro
Concellaría de Benestar Social e Muller do Concello de Santiago de Compostela
Concellaría de Cultura do Concello de Ferrol
Concello de Ferrol
Concello de Malpica de Bergantiños. Departamento de Cultura.
Concello de Santiago de Compostela
Concello de Vigo
Delegación da Xunta de Galicia en Bos Aires
Deputación de A Coruña
Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago de Compostela
Radio Galega
Real Sociedad Matemática Española (RSME)
Fundación 10 de Marzo
Fundación FEIMA de Arte Galego
Fundación Germán Sanchez Ruiperez
Fundación Luís Seoane
Fundación Luís Tilve
Fundación Penzol
Fundación Rosalía de Castro
Fundación Rosalía de Castro
Fundación Xeito Novo de Cultura Galega
Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento
Instituto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela
Radio Televisión de Galicia
Real Academia de Belas Artes da Nosa Sra. do Rosario
Real Academia Galega
Real Academia Galega
Servicio Galego de Igualdade
Universidade da Coruña
Universidade de Santiago de Compostela

ORGANIZACIÓNS
Agrupación Cultural Alexandre Bóveda
ANABAD
ANABAD-Galicia
Asociación Cultural O Galo
Asociación Cultural Os Gromos
Asociación Echando Raíces
Asociación de Escritores en Lingua Galega
Asociación de la Prensa de Vigo
Asociación de Mulleres Diálogos 90 (María Teresa Vázquez, presidenta)
Asociación Galega do Profesorado de Educación Matemática (AGAPEMA)
Casa dos Poetas (Fundación Curros Enriquez)
Centro Betanzos
Club de Prensa de Ferrol
Comisións Obreiras-Vigo (CCOO-Vigo)
Confederación Intersindical Galega
Federación Galega de Redeiras
Federación de Sociedades Galegas
Foro Cívico Galego de Barcelona
Grupo GALABRA
Grupo Marcelo Macías
Mulheres Nacionalistas Galegas
PEN Clube
Quenlla, A
Tagen Ata

XORNAIS E REVISTAS
Andaina. Revista galega de pensamento feminista
Boletín de la Real Sociedad Matemática Española
Boletín Avriense
Bulletin of the American Mathematical Society
Canadian Journal of Mathematics
Canadian Mathematical Bulletin
Correo Galego, O
Correo Gallego, El
Eduga. Revista Galega do Ensino
Faro de Vigo
Ferrol Análisis
Festa da Palabra Silenciada
Festa da Palabra Silenciada
Grial. Revista Galega de Cultura
Grupo El Correo
Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española
Gaceta Matemática
Hipatia. Boletín de Divulgación Matemática
Ideal Gallego, El
Indiana University Mathematics Journal
Journal of Mathematics and Mechanics
Marineda. El país de los estudiantes
Memoria Matemática
Nosa Terra, A
Opinión de A Coruña, La
Pacific Journal of Mathematics
País, El
Progreso de Lugo, El
reNOVA GALIza. Caderno de Pensamento Cívico
Revista Gamma
Revista Matemática Hispanoameriacana
Sarmiento. Anuario Galego de Historia da Educación
Trabe de ouro, A
Vanguardia, La
Voz de Galicia, La

EDITORIAIS
Ediciós do Castro
Edicións A Nosa Terra
Edicións Xerais Edicións
Editorial Akal
Editorial Galaxia
Sotelo Blanco Edicións