culturagalega.org

Qué é o Álbum?
Bibliografía>

VILLARES, R.:

A Historia ,Vigo, Galaxia,

VILLAVERDE SOLAR, Mª D.,

“Liñares y Rodeiro: dos escultores compostelanos del siglo XIX”, Compostellanum, XLV (2000), p. 813-840.

VV. AA.

AUTORAS en la Historia del Teatro Español, tomo II, Madrid, Asociación de Directores de Escena de España, 1997.

VV.AA.,

SIC vos non vobis: 150 años de Archiveros y Bibliotecarios, Madrid, Biblioteca Nacional, 2008.

VV.AA.:

Xela Arias, quedas en nós,Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2004.

VV.AA.:

Faro de Vigo,(6 xuño 1975), p. 13.

VV.AA.:

HOMENAJE a pintores compostelanos, A Coruña, Diputación Provincial, 1981.

VV.AA.:

Faro de Vigo,(20 novembro 1971), p. 9.

VV.AA.:

Testemuños oraisde María Victoria e Pepe “Carrelo” da parroquia de Vilaescura

VV.AA.:

“Dans, María Antonia”Gran Enciclopedia Galega,Tomo XIII, p. 112 (2000)

VV.AA.:

“MARÍA Mariño”,Festa da Palabra Silenciada, n.º 21 (2006).

VV.AA.:

La Real Expedición filantrópica de la vacuna. Historia completa de la expedición. [Citado 2004-05-14]. Dispoñible en: http:www.csic.es/prensa/vacuna.html

VV.AA.:

Actas do congreso de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo.Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, Universidade, 3 v.

VV.AA.:

PRADO Figueiral, Jesusa, en Repertorio do exílio galego,Santiago de Compostela, Arquivo da Emigración Galega, 2001 Descarga aquí Repertorio do exílio galego

VV.AA.:

Entrevista nº 1072, Fondo HISTORGA (AHUS/AEG) realizada por Pilar Cagiao Vila a Maruxa Villanueva en Padrón o 17 de xuño de 1997.

VV.AA.:

Bicentenario de la expedición de la vacuna de Balmis y Salvany. [Citado 2004-06-14]. Dispoñible en: http:www.diariomedico.com/grandeshist/expedicionBalmis.pdf.

VV.AA.:

PLÁSTICA Gallega, Vigo: Caja de Ahorros Municipal, 1980

vv.aa.:

Festa da Palabra Silenciada. Especial Xohana Torres, nº 4, p. 3-48, 1987

VV.AA.:

As mulleres na obra de Frei Martín Sarmiento: 1695-1772,Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2002

VV.AA.:

MUJERES en el arte español (1900-1984): [catálogo de exposición], Madrid: Centro Cultural del Conde Duque, 1984