culturagalega.org

Qué é o Álbum?

Mulleres e alfabetización en Galicia


Mulleres e alfabetización en Galicia

As mulleres estiveron basicamente excluídas da cultura escrita ao longo da maior parte da historia. A comezos de século XIX existen voces como a de Vicente do Seixo que cuestionan esta situación. En 1860 eran varios os concellos galegos nos que ningunha muller declaraba saber escribir. O dominio da escritura fornecía autonomía, e esta era unha calidade que non interesaba promover nas mulleres. Máis resistencia suscitaba aínda que as mulleres exercesen como escritoras, e así o pon de manifesto Rosalía de Castro no seu artigo “Las literatas”. Pola súa banda, no Congreso Pedagóxico Hispano-Portugués-Americano, celebrado en Madrid en 1892, Concepción Arenal e Emilia Pardo Bazán defenderon, cada unha desde a óptica que lle era peculiar, o dereito das mulleres a ser educadas desde e para a autonomía.

Estas e outras cuestións vinculadas coa relación mulleres, lectura e escritura en Galicia desde o século XIX, fotografía e pintura incluídas, son as expostas neste especial a través de achegas de nova creación, galerías fotográficas, documentos históricos, vínculos de Internet e referencias bibliográficas.Novas achegas

A alfabetización feminina
Narciso de Gabriel, profesor da Universidade da Coruña, presenta a evolución do proceso de alfabetización en Galicia durante o período contemporáneo, prestando unha especial atención ao diferencial de xénero.

As mulleres como lectoras e como escritoras en Galicia
María do Cebreiro Rábade Villar, profesora da Universidade de Santiago, reflexiona sobre a relación das mulleres co mundo da lectura e da escritura, centrándose particularmente na figura de Rosalía de Castro.

Ángeles Rodríguez Fontela, profesora da Universidade de Santiago, analiza a presenza da lectura e da escritura protagonizadas por mulleres na creación artística galega.
Ángeles Rodríguez Fontenla, profesora da Universidade de Santiago, analiza a presenza da lectura e da escritura protagonizadas por mulleres na creación artística galega.

Galerías fotográficas

Mulleres que len

Mulleres que estudan

Mulleres que escriben

Documentos de interese

Vicente de el Seixo: Discurso filosófico, económico y político sobre la capacidad o incapacidad natural de las mugeres para las ciencias y las artes; y si en razón de su constitución, o por defecto de su potencia intelectual, y organización física, deben o no tener otras ocupaciones que las de la rueca, calceta y aguja, como pretenden algunos hombres, o deberá dárselas otra educación que la que se las da actualmente, y cuál sea esta (1801). Este discurso reclamando a necesidade de educar debidamente as mulleres foi publicado por Ana Sánchez Bello, cun estudo introdutorio, en Sarmiento. Anuario Galego de Historia da Educación, nº 3 (1999), p. 265-295.
Fonte: http://revistasarmiento.com [data de descarga: 15/12/2015]

Rosalía de Castro, “Las literatas. Carta a Eduarda” (1865).
Fonte: Rosalía de Castro. Obra completa. Fundación Rosalía de Castro, Padrón, 1996, p. 493-495

Carmen Benso Calvo e Rosa Cid Galante, “A participación das mulleres ourensás no ensino secundario (1900-1930)”, Sarmiento. Anuario Galego de Historia da Educación, nº 10 (2006), p. 147-185.
Fonte: http://revistasarmiento.com [data de descarga: 15/12/2015]

Narciso de Gabriel: “A educación das mulleres no século XIX: exclusión, dependencia e autonomía”, Sarmiento. Anuario Galego de Historia da Educación, nº 17 (2013), p. 7-36.
Fonte: http://revistasarmiento.com [data de descarga: 15/12/2015]

BLANCO, Carmen: “Literatura gallega de las mujeres: fundación y refundación”. En Actas das XII Xornadas da Asociación Internacional de Hispanistas (1995)
Fonte: http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/12/aih_12_5_008.pdf [data de descarga: 15/12/2015]

Concepción Arenal, “La educación de la mujer”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, nº 377 (1892), p. 305-312.
Fonte: http://prensahistorica.mcu.es/

Emilia Pardo Bazán, “La educación del hombre y la de la mujer. Sus relaciones y diferencias”, Nuevo Teatro Crítico, nº 22, 1892, p. 14-59.
Fonte: http://www.cervantesvirtual.com

Ligazóns de interese

Sarmiento. Anuario Galego de Historia da Educación
http://revistasarmiento.com

Rodríguez Galdo, Mª Xosé: Textos para a historia das mulleres en Galicia, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 1999.
http://consellodacultura.gal/mediateca/extras/CCG_1999_Textos-para-a-historia-das-mulleres-en-Galicia.pdf

María Francisca de Isla y Losada no Álbum de mulleres
http://www.culturagalega.org/album/detalle.php?id=184

María Reguera y Mondragón no Álbum de mulleres
http://www.culturagalega.org/album/detalle.php?id=235

Rosalía de Castro no Álbum de mulleres
http://www.culturagalega.org/album/detalle.php?id=16

Emilia Pardo Bazán no Álbum de mulleres
http://www.culturagalega.org/album/detalle.php?id=22

Lectoras en la obra de Pardo Bazán
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/lectoras-en-la-obra-de-pardo-bazn-0/html/018ca3d6-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html

Bibliografía

Ballarín, Pilar: La educación de las mujeres en la España contemporánea (siglos XIX y XX), Barcelona, Síntesis, 2001.

Blanco, Carmen: Literatura galega da muller, Vigo, Xerais, 1991.

Costa Rico, Antón: Historia da educación e da cultura en Galicia,Vigo, Xerais, 2004.

Marco, Aurora: Diccionario de mulleres galegas, Vigo, Edicións A Nosa Terra, 2007.

Méndez Lois, Mª José (coord.), Mulleres na educación en Galicia, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2009.