culturagalega.org

Qué é o Álbum?

Mulleres e artes visuais


Mulleres e artes visuais
Este especial do Álbum de mulleres achega artigos, documentos e ligazóns que permiten indagar no lugar das mulleres no campo das artes visuais no pasado e presente

Cal é a actualidade das artistas en galicia?

Preguntamos a un grupo de protagonistas da creación en Galicia; teóricas, críticas de arte, artistas visuais e comisarias

 

Novas achegas arriba

As mulleres obxecto e suxeito da arte
Nas imáxenes recollidas neste Power point Guillermina Domínguez Touriño, a través dun percorrido histórico e visual, acheganos ao lugar ocupado polas mulleres na arte occidental

Mulleres pintoras na arte galega (segunda metade do século XIX e primeiro terzo do século XX). Unha historia de invisibilidade
Fernando Pereira Bueno aporta elementos para entender e explicar o lugar ocupado polas pintoras galegas.

Tras las huellas de algunas artistas visuales gallegas del siglo xx
Lourdes Méndez achéganos ás características socio-políticas e artísticas nas que se inscriben algunhas artistas visuais galegas e as súas obras ao longo do século XX

Fazendo-nos nítidas. Fotografía de mulher na Galiza
Natalia Gonçalves Devesa fai unha panorámica da relación mulleres e fotografía desde século XIX ata a actualidade

Documentos históricos ou de interese arriba

“Manifestación artística feminista en Berlín oeste”
Artigo de Bárbara Dieterich publicado no nº 13 da revista Vindicación feminista(1-xullo-1977)

“Mulleres nas historias da foto”
Artigo de Margarita Ledo Andión publicado no nº 7 da revista Festa da palabra silenciada (outono 1990)

“Foto verdade”
Artigo de Margarita Ledo Andión publicado no nº 7 da revista Festa da palabra silenciada (outono 1990)

“Exposicións de mulleres. II Bienal de Artistas Galegas”
Artigo de Uqui Permui publicado no nº 21 de Andaina. Revista do movemento feminista galego (xullo 1990)

Dos pintoras miembros de la “Real Academia Gallega de Bellas Artes de Nuestra señora del Rosario”
Artigo de Mª del Socorro D. Ortega Romero centrado nas figuras de Mª del Carmen Corredoira e Mª Dolores Díaz Baliño. Está publicado nas Actas do Simposio Internacional Muller e Cultura coordinado por Aurora Marco e celebrado na Universidade de Santiago de Compostela no ano 1992

“Julia Minguillón, vintecinco anos depois”
Artigo de Mª Victoria Carballo-Calero Ramos publicado nas Actas do Simposio Internacional Muller e Cultura coordinado por Aurora Marco e celebrado na Universidade de Santiago de Compostela no ano 1992

“Arte galega actual: a presenza da muller (Xoves criadoras galegas na década dos 80”
Artigo de Xavier Seoane publicado nas Actas do Simposio Internacional Muller e Cultura coordinado por Aurora Marco e celebrado na Universidade de Santiago de Compostela no ano 1992

“Quienes dictan la regla en el arte?. De la primitivización de artes y artistas no occidentales al mutuo reconocimiento: un desafío político y artístico pendiente”
Artigo de Lourdes Méndez Pérez publicado no nº 11 da revista da Universidad de Antioquía /Facultad de artes (xaneiro-xuño 2006)

“Enfocadas”
Artigo de Natalia Poncela López en Mulleres, publicación dedicada á presenza das mulleres Arquivo Pacheco, Concello de Vigo 2010, p. 17-24

“A representación feminina no Arquivo Pacheco”
Artigo de Amada Traba en Mulleres, publicación dedicada á presenza das mulleres Arquivo Pacheco, Concello de Vigo 2010, p.25-50

“Visibilización das artistas. unha ponte entre a universidade e o eido profesional”
Artigo de Almudena Fernández e Mar Caldas publicado nas actas do Congreso Innovación educativa en xénero, celebrado na Universidade de Vigo no ano 2011

“Suxeitos emerxentes: sexualidades e feminismos contemporáneos”
Artigo de Anxela Caramés publicado no nº 59 de Andaina. Revista de pensamento feminista (2011)

“Nuevas representaciones, nuevos contextos”
Artigo de María José Belbel Bullejos publicado nas actas do Congreso Innovación educativa en xénero organizadas pola Universidade de Vigo no ano 2011

“El arte y la belleza”
Estampas de relixiosas. Fotografiadas de Corona González González
Fonte: Vida gallega, nº50 (10-1-1914)

“Que pintan as mulleres?”
Artigo de Carme M. Corbalán sobre a invisibilización das mulleres na historia dos diferentes eidos artísticos.
Fonte: Andaina, revista do movimento feminista galego, 1ª época, nº 13 (novembro 1987), p. 22-23

“As novísimas pintoras galegas”
Monográfico da revista Festa da palabra silenciada. Contén artigos de María Xosé Queizán, María Xosé Rúiz, Marga Romero, Lourdes Méndez, Vanda Sofía e G.J. Franco.
Fonte: Festa da palabra silenciada, nº 11, 1995, p 3-53

“Expresándose co corpo na arte”
Artigo de Uqui Permui sobre artistas e body-art
Fonte: Andaina, revista galega de pensamento feminista, 2ª época, nº 24 (inverno 1999), p 24-27

“Identidades sexo-xénero
Monográfico da revista Andaina no que se aborda a produción artística atendendo a súas relacións coas reflexións máis recentes en torno a identidade sexo/xénero. Contén artigos de: Lourdes Méndez, Manuel Olveira, Uqui Permui, María Ruido, Bea Porqueres, Anna Amorós Pons, Charo Lacalle, Aurora García González e Antía López Gómez.
Fonte: Andaina, revista galega de pensamento feminista, 2ª época, nº 31 (primaveira 2002), p 10-50

"Boas pezas"
Texto de Mar Caldas no catálogo da exposición Boas pezas realizada na Sala X, Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
Fonte: Boas pezas, Universidade de Vigo, 2007. Vol. 1, p. 50-59

“Hibridaciones y diferencias. Mujeres y artes visuales en Galicia”
Artigo de María Luisa Sobrino nun percorrido polo panorama da creación de arte e muller en Galicia na última década.
Fonte: Quintana, Nº 6 (2007), p 105-123

“Do feminino ao feminista”
Suplemento de Nós, Xornal de Galicia coordinado por Anxela Caramés (31-05-2009)
Fonte: http://www.xornal.com/artigo/2009/05/31/suplementos/nos/descarga-nos-pdf/2009053100060819012.html

Catálogos de exposicións arriba

1ª Exposición de Artistas Galegas Alecrín (folleto)
Exposición organizada por Alecrín en colaboración co Concello de Vigo no ano 1987 e que contou coa obra de perto de sesenta artistas plásticas galegas

II Bienal de artistas galegas
Exposición organizada por Alecrín e o Concello de Vigo no ano 1990. Contén: artigos de María Xosé Porteiro, Cuqui Piñeiro, María Luisa Sobrino e Margarita Ledo Andión; e, obra e datos biográficos de Maruja Mallo, María Antonia Dans, María Victoria de la Fuente, Elena Colmeiro, Mercedes Ruibal, Elena F. Gago, Dolores Padín, Berta Álvarez Caccamo, Marisa Areal Vila, Loreto Blanco Salgueiro, M. De Bouzas, Teresa Cámara, María Xosé Díaz, María de Felipe, Renata Fontela, Ana García Pan, Márgara Hernández, Menchu Lamas, Ana Mazoy, Carmen Pallarés, Rosalía Pazó, Carmen Pereira, Mª Jesús P. Carballo, Cruz Pérez Rubido, María Ruido, Isabel Taboada, Laura Terré

III Bienal de artistas galegas
Exposición organizada por Alecrín e o Concello de Vigo no ano 1994. Contén artigos de María Falagan e Carmen Pallarés e obra e curriculos de Pilar Álvarez de Pablos, María álvarez, Olga Arbones, Loreto Blanco Salgueiro, Berta Caccamo, María Xosé Díaz, María de Felipe, Ana Fernández, Marta Filgueira, Concha García, Carmen Hermo Sánchez, Yolanda Herranz, Menchu Lamas, María Ledo Olcoz, Carmen Nogueira, Menchu Outón Argibay, Rebeca Padín, Rosalía Pazo Maside, Teresa Pajares, Pamen P. Pereira, Cruz Pérez Rubido, Elena Prado, María Ruido, Cristina Sicilia e Rosa Veloso

IV Bienal de artistas galegas
Exposición organizada por Alecrín e o Concello de Vigo no ano 1997. Recolle obra e datos biográficos de Elena Colmeiro, Soledad Penalta, Rosalía Pazo, María Carretero, Estela Pintos, Yolanda Ferrer, Sofía Fermández de Ana, Cruz Pérez Rubido, Patricia Rieger, Almudena Fernández, Alejandra Icaza e Maruja Mayo

A arte inexistente. As artistas galegas de século XX
Exposición antolóxica levada a cabo no Auditorio de Galicia, comisariada por Rosario Sarmiento, entre setembro e novembro de 1995. Contén: artigos de Estrella de Diego, María Luisa Sobrino Manzanares, Rosario Sarmiento; documentos históricos, gráficos e escritos datados entre finais de século XIX e comezos da década de oitenta de século XX; e, obras de diferentes artistas

Boas Pezas
Exposición realizada na SalaX, comisariada por Mar Caldas, entre maio e xuño de 2006
Fonte: SalaX, Vol. I, coordinado por Xosé M. Buxán Bran, 2007

Marxes e mapas. A creación de xénero en Galicia
Exposición realizada no Auditorio de Galicia, comisariada por Chus Martínez Domínguez e Xosé Manuel Lens, entre outubro de 2008 e febreiro de 2009.

Artistas
1º proxecto de visibilización das obras artísticas das alumnas da Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo-Pontevedra (2011)

Artistas (catálogo de postais)
Postais do 1º proxecto de visibilización das obras artísticas das alumnas da Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo-Pontevedra (2011)

Xornadas, ciclos, encontros arriba

Da arte feminina á arte feminista (programa)
Ciclo organizado pola galería de arte contemporánea dFuga entre os días 20 de abril e 3 de xuño de 2012. No ciclo conflúen diversas disciplinas creativas, para analizar, cuestionar e debater as novas extratexias feministas presentes na arte, literatura e industrias culturais na actualidade.

Pasado e presente das artistas. O contexto galego (folleto de presentación)
Encontro coordinado por Almudena Fernández Fariña e Mar Caldas e celebrado os días 15 e 16 de maio de 2012 na Casa das Campás co obxectivo de reflexionar sobre a situación das artistas e facer un primeiro balance do estado da cuestión no contexto galego.

Agencia feminista y empowerment en artes visuales (actas)
Simposio dirixido por Rocío de la Villa. Relatoras: Lynda Nead, Christine Buci-Glucksmann, Berta Sichel, Assumpta Bassas, Isabel Tejeda, Paz Tornero, Mau Monleón, Nuria Lapastora, Ana Martínez Collado, Lourdes Méndez, Rocío de la Villa
Fonte: http://www.educathyssen.org

Mulleres e arte nas ligazóns de interese do Álbum de mulleres arriba

Preme aquí

Artistas visuais galegas arriba

Coñece as súas producións