culturagalega.org

Qué é o Álbum?

Xénero e documentación II: A recuperación da memoria do Movemento Feminista


Xénero e documentación II: A recuperación da memoria do Movemento Feminista

O desenvolvemento do movemento feminista e, máis concretamente, a emerxencia de grupos e colectivos de terceira onda (segunda metade de século XX), resultan de interese fundamental á hora de entender e explicar as transformacións cualitativas e cuantitativas relacionadas co lugar social ocupado polas mulleres no escorrer da historia galega e universal e é unha das chaves para entender o enfoque de xénero. Este aglutina unha parte importante das investigacións máis actuais e constitúe a base sobre a que as institucións elaboran programas e medidas para corrixir as desigualdades entre os sexos.

Consciente disto e, seguindo a liña de actuación iniciada en 2007 coas xornadas Xénero e documentación I, no ano 2012 a Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega propón ás persoas vinculadas con arquivos, centros de documentación e bibliotecas unha achega ao tratamento da documentación (recuperación, conservación, posta en valor e difusión) producida por organizacións de mulleres, en agrupacións autónomas e mixtas, identificadas co feminismo.

As xornadas xénero e documentación dirixironse ao persoal que traballa en centros documentais, ao estudantado ou tituladas/os nos ámbitos de Biblioteconomía, Documentación e Humanidades e, a persoas que de maneira individual ou colectiva se interesan na conservación deste tipo de fondos.

Xénero e documentación II. A recuperación da memoria do movemento feminista