culturagalega.org

Qué é o Álbum?
inicio / cartografias / Xohana Torres

Xohana Torres

Autora de referencia imprescindible na literatura galega contemporánea

“Sen que ninguén o impida son a dona dos mapas,
anego estancias, adiántome ás eclipses,
entro nas furnas, tomo baluartes...”


A intensidade da voz poética de Xohana Torres nace dunha altísima esixencia: o respecto a si mesma e polo tanto a lectores e lectoras. Así, nesa coherencia, constrúe unha obra literaria que atravesa a segunda metade do século XX e o que ha vir, coa irreverencia da súa propia necesidade. Estamos diante dunha voz necesaria. Pode pois, sen que ninguén o impida, adiantarse as eclipses, entrar nas furnas, tomar baluartes. E faino.

Autora de referencia imprescindible na literatura galega contemporánea a súa é unha obra escollida e esixente que se construíu orixinalísima nuns tempos complexos. Innovadora e enriquecedora das tendencias que marcaron a poesía galega desde os anos cincuenta, ao longo das décadas foi elaborando un corpus creativo de gran solidez. Poeta, dramaturga, narradora, a medida voz literaria da autora modelase contida e afastada, nos últimos anos, do espazo publico.

O seu periplo vital esténdese do Ferrol da infancia e mocidade ao Vigo da madurez onde reside, pero a paisaxe emocional afírmase tamén nas ribeiras do Avia coa poderosa imaxe da súa avoa, e nos mares das navegacións reais, viaxa por Europa, Asia e África, e as soñadas. Mar, tempo, terra no substrato dunha poética da indagación que sorprende a critica e lectores e lectoras desde os seus primeiros libros. Situada na Xeración das Festas Minervais a pegada da súa obra supera contextos xeracionais e esténdense plena e cómplice nas poéticas últimas nas que a súa voz resoa. Nos anos de mocidade desenvolve unha intensa actividade cultural, colabora en revistas, participa en recitais poéticos, actos literarios, rexistros sonoros en homenaxe a Cunqueiro, Castelao... O labor cultural de Xohana Torres ampliase ademais a ámbitos menos frecuentados nos anos sesenta, a súa relación co grupo Teatro Estudio de Ferrol evidencia o seu interese polo xénero que logo cultivaría como autora. En Radio Ferrol realiza o programa “Teresa” e no ano 1965 dirixe, na emisora La Voz de Vigo, “Raíz e Tempo”, o primeiro programa cultural en lingua galega trala guerra civil . É autora así mesmo dun ensaio sobre San Andrés de Teixido, traballos sobre teatro, traduce ao galego, escribe literatura para o publico lector mais novo, e publica con tempo medido obras de narrativa, teatro e poesía. A revisión contemporánea da súa obra subliña a amplitude dun territorio poético singular e persoal

Tal vez pola singularidade da súa obra literaria, e tal vez tamén polo seu afastamento do espazo publico e os medios de comunicación, os outros labores culturais de Xohana Torres pérdense na sombra, escasas referencias documentan un traballo que precisa ser revisado. Esta cartografía do Álbum de mulleres asoma con ese obxectivo: procurar as superficies, os perfís, os ángulos desa obra, achegar materiais para a documentación e relectura do labor literario e cultural de Xohana Torres, a dona dos mapas.

gal_202_01.jpg
gal_202_01.jpg
gal_202_02.jpg
gal_202_02.jpg
gal_202_03.jpg
gal_202_03.jpg
gal_202_04.jpg
gal_202_04.jpg
gal_202_05.jpg
gal_202_05.jpg
gal_202_06.jpg
gal_202_06.jpg
gal_202_07.jpg
gal_202_07.jpg
gal_202_08.jpg
gal_202_08.jpg
gal_202_09.jpg
gal_202_09.jpg
gal_202_10.jpg
gal_202_10.jpg
gal_202_11.jpg
gal_202_11.jpg
gal_202_12.jpg
gal_202_12.jpg
gal_202_13.jpg
gal_202_13.jpg
gal_202_14.jpg
gal_202_14.jpg
gal_202_15.jpg
gal_202_15.jpg
gal_202_16.jpg
gal_202_16.jpg
gal_202_17.jpg
gal_202_17.jpg

Bibliografía básica