1953

No n.º 3 de Aturuxo. Revista de Poesía e Crítica aparece “Nai” é o primeiro poema en galego publicado de Xohana Torres sobre o paso de nena a adulta. Nese mesmo número recóllense poemas de Carvalho Calero, Luz Pozo Garza, Celso Emilio Ferreiro, Mario Couceiro e Concha Zardoya, entre outros. Xohana recolleuno, con algunhas variacións, no seu primeiro libro, Do sulco. Fonte da imaxe: exemplar da Fundación Penzol

1957

Poemario Do sulco, o seu primeiro libro publicado como n.º2 da colección Illa Nova de Galaxia. Leva limiar do seu profesor, Carvalho Calero. Nel relata episodios da mocidade de Xohana Torres como a súa intervención como actriz nunha representación de teatro afeccionado no Teatro Jofre de Ferrol.

1958

No libro Ramón Otero Pedrayo. A súa vida e a súa obra. Homaxe da Galicia universal, preparado polos círculos galeguistas nos anos 50 e 60 e editado polo Centro Galego de Caracas, publícase o poema de Xohana Torres “Nun clamor de raíces”. Xohana como moitos mozos galeguistas, mantivo correspondencia con el.

1960

Sobre a obra de Xohana Torres Antón dos Leis, novela curta inédita O 14 de novembro de 1960 Piñeiro escríbelle a Fernández del Riego: “Estivo aquí [en Compostela] Xohana Torres. Sigue a traballar na súa novela e ten tamén un libro de versos”. Dous anos despois Piñeiro dille a Basilio Losada, nunha carta, que leu os primeiros capítulos dunha novela, moi interesante, de Xohana Torres. Tratábase do mecanoscrito do inédito Antón dos Leis.

1965

Publica Á outra banda do Iberr con ilustracións de Xohán Ledo . Obra de teatro finalista do Premio Castelao. Protagonizada por Malen de Escó, debulla o desarraigamento do exilio e as dúbidas sobre se volver á patria de orixe, Galandia. Fonte da imaxe: exemplar da Fundación Penzol

1965

Publica no n.º 8 da revista Grial “Stanislawski e o teatro moderno” (p. 231-235). Comentario sobre as repercusións do método Stanislawski na formación de actores de cinema e teatro. [Descargar en PDF]

1966

Recibe o II Premio Castelao por Un hotel de primeira sobre o río. Fonte da imaxe: Ilustración dun exemplar de Un hotel de primeira sobre o río. Fundación Penzol

1966

Comeza a súa andaina como tradutora traducindo dous libros infantís do catalán ao galego: - Cots, Jordi: O abeto valente, La Galera, Barcelona / Galaxia, colección A Galea de Ouro, Vigo. - Vives de Fàbregas, Elisa: O globo de papel, La Galera, Barcelona / Galaxia, colección A Galea de Ouro, Vigo. Con ilustracións de Fina Rifá, Fonte da imaxe: Exemplar da Fundación Penzol

1967

O libro de Xohana Torres Polo mar van as sardiñas publicado por Galaxia con Ilustracións de Ismael Balanyà, é o primeiro conto infantil orixinariamente escrito en galego nos anos 60. Nel nárranse as aventuras dun neno que sae ao mar e aprende a pescar. Traduciuse inmediatamente ás outras linguas do estado, dentro dun ambicioso proxecto de coedición de literatura infantil e xuvenil por parte de Galaxia e Edili coa editorial catalá La Galera. A versión en castelán reeditouse en 1969 cunha tirada de 7.250 exemplares. Fonte da imaxe: exemplar da Fundación Penzol

1967

Publica en Galaxia e con ilustracións de Asun Bazola, a tradución do libro de Eulàlia Valeri escrito orixinariamente en catalán Todos os nenos do mundo seremos amigos. Fonte da imaxe: Exemplar da Fundación Penzol

1967

Publica “A dura maxestade do silencio”, poemas publicados no n.º 16-17 de Claraboya (p. 90-93) sobre poesía galega preparado por Basilio Losada (edición bilingüe galego/castelán).

1968

Publica en Galaxia Un hotel de primeira sobre o río, con Ilustracións de Isaac Díaz Pardo. Obra de teatro, na que, a partir da protagonista, María, abórdase o desacougo da muller, o conflito rural/urbano, a industrialización e a emigración a Europa. Fonte da imaxe: Exemplar da Fundación Penzol

1971

Publicase en Buenos Aires Adiós, María nunha edición patrocinada polo Centro Gallego e máis o Instituto Argentino de Cultura Gallega de Buenos Aires, e, coa colaboración de Edicións Castrelos de Vigo Fonte da imaxe: Exemplar da Biblioteca do CCG

1972

Publica “O tempo e a memoria” no n.º 37 de Grial (p. 307-322). O retorno ás vivencias na infancia en Ferrol e a constatación do paso do tempo son o fío desta colección de poemas que logo se recolle, como sección de seu, en Estacións ao mar.

1972

O folleto da exposición Lodeiro da Galería Jofer de Pontevedra entre os días 8 a 15 de xuño, inclúe textos de Xohana Torres e Álvaro Cunqueiro.

1979

Tradución do catalán de varios contos infantís publicados en Galaxia: - Camps, Montserrat; Camps, Anna; Romagosa, Quima (adapt.), O lobo lelo. Con Ilustracións de Francesc Bofill - Camps, Montserrat; Camps, Anna; Romagosa, Quima (adapt.), O traxe novo do emperador. Con ilustracións de Montserrat Ginesta. - Desclot, Miquel (adapt.), O demo Rapatú. Ilustrado por Rita Cullà Fonte da imaxe: Exemplar da Fundación Penzol

1980

Publica na colección Dombate Poesía de Xerais Estacións ao mar. Primeiro libro para adultos publicado logo da polémica xerada co Premio Galicia de 1970 e a ausencia da vida literaria da autora. Recolle coleccións de poemas publicados con anterioridade. Neles compre destacar a importancia da xenealoxía, a patria, a liberdade, a memoria da infancia e o diálogo coa súa avoa Lola. Fonte da imaxe: Exemplar da Fundación Penzol

1980

O 26 de abril de 1980 ten lugar a grabación dunha homenaxe a Álvaro Cunqueiro con poemas do mindoniense recitados por Laura Pérez Landeira, Xoaquín Lens, Xohana Torres, Amelia García e música de Emilio Cao. [Acceda aos audios] Fonte: Arquivo Sonoro de Galicia

1980

Publica en Galaxia o conto infantil Pericles e a balea con ilustracións de Xosé Manuel Xiráldez. Nel o churreiro Pericles decide botarse a navegar a lombos dunha balea. Pasado o tempo saberase que segue a vender churros nas Antillas. Fonte da imaxe: Exemplar da Fundación Penzol

1984

Traducións: -de Joxantonio Ormazabal ao basco: Perikles eta balea, Elkar-La Galera. - de Basilio Losada ao castelán: Pericles y la ballena, La Galera. - de Francesc Boada ao catalán: Pericles i la balena, La Galera.

1986

Publica no n.º 10 de Dorna “Chámome imaxe á malva luz da hora” (p.7). Poema que logo ha incluír en Tempo de ría.

1988

Publica “Catro poemas” en Dorna, n.º 14, p. 5-8. Adianto de textos que publicaría, con variacións, en Tempo de ría.

1991

Publica o texto “Laxeiro en Vigo” na Homenaxe a Laxeiro de escritores e artistas de Galicia, Citania Galería de Arte, p. 108,1991.

1992

Publica en Espiral Maior Tempo de ría con ilustración da cuberta de Laxeiro. Causou moita expectación por ter transcorrido once anos desde o seu anterior poemario publicado. Nel aparecen tres temas recorrentes na súa poesía: a orixe, o tempo e a existencia. Nel recóllese o seu poema máis coñecido, “Penélope”.

1992

Traduce a obra de Rudyard Kipling Just so stories xunto con M. Dolores Martínez, tradutora literaria e sobriña súa. Publicase en Galaxia co título Así foi.

1997

A Fundación Rosalía de Castro publica Daquelas que cantan. Rosalía na palabra de once escritoras galegas. Libro-Cd homenaxe con poemas a Rosalía de Pura Vázquez, Luz Pozo Garza, María do Carme Kruckenberg, María Xosé Queizán, Helena Villar, Chus Pato, Pilar Pallarés, Xela Arias, Ana Romaní, Yolanda Castaño e Xohana Torres. O título do seu poema é “Ti es para min isa barca...”. [Accede aos audios]

1997

Escribe o “Limiar” da obra de Santiago Gutiérrez publicada en Xerais Merlín e a súa historia (p. 9-10).

1997

Distribúese un folleto co poema “Penélope” en galego e catalán co gallo da exposición bibliográfica Literatura galega de muller. Eu tamén navegar durante o congreso internacional Bellesa, dona i literatura do Centre Dona i Literatura da Universitat de Barcelona. A tradución é de Alfredo Salom e Sònia Garcia.

2001

Publícase en A Nosa Terra Ferrol, corazón de navío, con Fotografías de Xan Carballa. Escolma de poemas relacionados coa súa cidade natal publicados co gallo do seu ingreso na RAG. Na presentación do libro, que tivo lugar o 8 de novembro, interviñeron Pilar Pallarés, Luísa Villalta, Chus Pato, Laura Pérez Landeira, Cesáreo Sánchez, Xulio Valcárcel e Miguel Anxo Fernán-Vello. [Accede á noticia na web de La Voz de Galicia]

2001

Reedición de Adiós María nunha colección popular de La Voz de Galicia, Biblioteca Galega.

2002

Publica “Paco” unha semblanza do editor e amigo Francisco Fernández del Riego en Homenaxe a Francisco Fernández del Riego en Xesús Ferro Ruibal(Ed.), p. 215, Fundación Premios da Crítica.

2002

O 9 de outubro, en representación da RAG, forma parte do Xurado do Premio Nacional de Poesía.

2002

O 26 de outubro estréase no Coliseo Noela Un hotel de primeira sobre o río da Escola Municipal de Teatro de Noia, dirixida por Víctor Vez.

2003

Publica no n.º 364 do Boletín da Real Academia Galega “As navegacións oceánicas de Xosé Antón Avilés Vinagre” (p. 219-223). É o texto da intervención no acto institucional da Academia Galega celebrado o 17 de maio en Noia co gallo do Día das Letras Galegas dedicado a Avilés de Taramancos. Interviñeron Xohana Torres, Luz Pozo e Salvador García-Bodaño. O texto publicouse tamén en A Trabe de Ouro, 54 (2003). [Descargar en PDF]

2004

O PEN Clube promove a edición preparada por Luciano Rodríguez Xohana Torres. Poesía reunida (1957-2001). A antoloxía escolma practicamente toda a obra poética publicada da autora, incluíndo dez poemas soltos non incluídos en ningún libro. O estudo preliminar de Luciano Rodríguez ofrece a primeira biografía extensa da autora e unha bibliografía exhaustiva.

2004

Galaxia reedita Polo mar van as sardiñas, con ilustracións de Federico Fernández. Deste xeito a Editorial Galaxia recoñecía o labor pioneiro de Xohana Torres como autora de literatura infantil e xuvenil e recuperaba este conto como un clásico da LIX galega. A presentación desta nova edición tivo lugar o 19 de marzo, Día da Árbore, na Praza da Ferrería de Pontevedra. Alí plantouse o rododendro Xohana Torres. [Consulte a noticia na hemeroteca de La voz de Galicia]

2004

Publica no n.º 19 da revista Ferrol Análisis “A Hortensia Landeira in memoriam” (p. 260-261) Texto dedicado á amiga de Ferrol que lle abriu a súa biblioteca na mocidade e nai de Laura Pérez Landeira, que ten recitado e representado a Xohana Torres en diversos actos públicos.

2005

Publícase Olas atlánticas. Edición preparada por Luciano Rodríguez. E editada pola Deputación de Málaga. É unha antoloxía bilingüe, galego-castelán, da obra poética de Xohana Torres.

2005

Publícase en Espiral Maior o seu “Prólogo” ao libro de Lupe Gómez O útero dos cabalos (p. 9-10) [Descargar en PDF]

2005

Colabora cun texto na exposición Os gozos e as sombras: 10 poetas+10 artistas, novas visións comisariado por Antón Sobral e Yolanda Castaño que se inaugurou na Fundación Torrente Ballester de Compostela o 23 de maio

2006

Colabora no disco Galicia e as Cantigas de Santa María, de Antoni Rossell & G. Courtly Music Consort (Consello da Cultura Galega) recitando textos medievais. [Acceda aos audios]

2006

Gravación en voz da autora do seu poema máis coñecido, “Penélope” para a publicación do Consello da Cultura Galega Poetas e narradores nas súas voces [Acceda aos audios]

2007

Publica “No fondo dos camiños”. Texto incluído no libro de fotografías de Jorge Candán e Xurxo Lobato Mares de Finisterrae (p. 173)

2008

Inclúese un texto de Xohana Torres no catálogo da exposición Marieta Quesada que permanece na Casa de Galicia en Madrid desde o día 2 ao 31 de xullo.