culturagalega.org
Arquivo > Orde alfabética

Ramón María Aller Ulloa

O iniciador da investigación astronómica en Galicia

José Alonso López y Nobal

Da política como ciencia exacta

Juan Alonso López y Nobal

Responsable da instrumentación científica na escola e laboratorio do Palacio Real

Salustio Alvarado Fernández

Principal autor de libros de texto de Bioloxía en España no século XX

Marceliano Álvarez Muñiz

Un pioneiro na experimentación agropecuaria en Galicia

Ángeles Alvariño González

Experta internacional no estudo do zooplancto mariño

Emilio Anadón Frutos

Profesor de Bioloxía e biólogo mariño

Eloy Luis André

Destacado profesor e ensaísta singular nos campos da filosofía e da psicoloxía

Jesús Andreu Lázaro

A mellora gandeira e a Misión Biolóxica de Galicia

Buenaventura Andreu Morera

Primeiro director do Laboratorio de Vigo do Instituto de Investigaciones Pesqueras

José María Andrey y Sierra

Vicerreitor, decano e pensador da Medicina

Andrés Antelo Lamas

Eminente técnico do Arsenal ferrolán, traballou os reloxos das catedrais e mosteiros galegos

Rafael Areses Vidal

Os comezos da repoboación forestal en Galicia

Antonio Arias Teixeiro

Un seguidor galego de Ramón Llull

Anselmo Arias Teixeiro

Un alquimista galego

Pedro Alejandro Auber e Fondniare

O labor dun científico liberal

José María Baleato

Un construtor de instrumentos náuticos de precisión

Ángel Baltar Cortés

Promotor do primeiro sanatorio cirúrxico en Galicia

Antonio Baltar Domínguez

Un médico exiliado e con sensibilidade social

Ramón Baltar Domínguez

Un excelente cirurxián e un cidadán demócrata