culturagalega.org

Juan Vicente Martínez Quelle

Na elite do xornalismo galego da Habana

Retrato de Juan Vicente Martínez Quelle

Ferrol 1875 - Ferrol? 0

Na historia das migracións hai unha importante dose de aventura. Neste senso, a emigración galega non é unha excepción. Así, a chegada a Cuba de Martínez Quelle non segue as canles prototípicas da inmesa maioría dos emigrantes. Ao noso protagonista a pasaxe pagoulla a Armada española, que, por suposto, non contaba co feito de que ía desertar unha vez chegado á Habana.

Juan Vicente Martínez Quelle naceu no Ferrol o 26 de xaneiro de 1875. Chega a Cuba o 24 de xuño de 1908 como mariñeiro da corveta da Armada española "Nautilus". Tras desertar, instalaríase na Habana onde traballou como xornalista. Lembramos aquí o feito de que a chegada deste buque á Habana actuou como revulsivo da fundación de sociedades galegas, en especial a de Ferrol y su Comarca.

Martínez Quelle foi redactor de Airiños da miña terra, revista que comeza a se publicar o 10 de maio de 1909. En 1910 foi nomeado representante da revista Suevia na cidade da Habana. En 1913 funda Labor gallega, revista ilustrada e bilingüe de periodicidade quincenal. Nun primeiro momento esta publicación aparecía como "Órgano de las Sociedades Gallegas de Instrucción". A partir do 15 de maio de 1916, aínda que nas súas páxinas se segue recollendo a actividade das sociedades, deixa de ser o seu voceiro. Publicación de notábel calidade artística e literaría, reproducía traballos de xeografía, historia, literaría e arte referidos a Galicia. Facíase eco tamén da actualidade galega do momento, con especial atención a movementos sociais como o agrarismo. Nas súas páxinas colaboraron os principais escritores galegos do momento, residentes en Cuba ou en Galiza. Parte importante da revista era o material gráfico, con fotografías paisaxísticas e monumentais de Galiza e ilustracións orixinais.

En 1919 foi tamen redactor do xornal La Nación. Traduciu para o Diario de la Marina a obra de Castelao Un ollo de vidro. En 1922 comezou a dirixir o semanario España, de carácter informativo e literario. Publicou contos en El Industrial. En xullo de 1925 asumiu a dirección da colección popular La Novela. En 1924 foi incluído na antoloxía poética Los argonautas, na que aparecían os principais poetas cubanos do momento. Empregou os pseudónimos Kelle, Marquell e Bachiller Vimarque. Destacou tamén como letrista de cancións. Así, a revista Bohemía publicou, no seu número do 6 de xullo de 1930, a letra do couplet “Ki... Ki... Ri... Ki...!”, escrita por Martínez Quelle e letra do mestre José Guede.

En 1936 retorna a Galiza, instándose no Ferrol. De Martínez Quelle cómpre destacar tamén o seu libro de memorías De mis viajes. Relato anecdótico y descriptivo (1929).Autor/a da biobibliografía:

OCUPACIÓN...

Literario / Letras

Medios de Comunicación

Extras de Juan Vicente 

frecha   Un artigo de Juan Vicente Martínez Quelle

frecha   Un poema de Juan Vicente Martínez Quelle

frecha   Unha portada da revista Bohemia

Bibliografía...

NEIRA VILAS, XOSé: A prensa galega en Cuba, Sada-A Coruña, Ediciós do Castro, 1985, pp. 67-69

NEIRA VILAS, XOSé: Crónicas galegas de América (Rolda segunda), Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 2000, p. 87

CUADRIELLO, JORGE DOMINGO: Los españoles en las letras cubanas durante el siglo XX. Diccionario bio-bibliográfico, Sevilla: Renacimiento, 2002, p. 112

Untitled Document