Notice (8): Undefined variable: obras [APP/controllers/web_controller.php, line 6569]
Warning (2): array_rand() expects parameter 1 to be array, null given [APP/controllers/web_controller.php, line 6569]
Persoas » Adrián, Celia

Atalaia

Celia Adrián
 Celia Adrián
Ourense (1983)
Vive e traballa en: Ourense

Itinerario: Tránsito vital

O camiñar pola vida permítenos soñar e disfrutar, reflexionar, buscar respostas no interior e, durante uns minutos, sentirnos libres e deixar a nosa mente voar.

Tránsito vital é un percorrido por dez obras de artistas galegos que nos transportan, por uns momentos, a diferentes experiencias vitais que nos lembran o noso día a día. Obras que nos levan a reflexionar sobre a nosa visión da vida, o complexo e incerto da nosa existencia, o transitorio, a fugacidade do tempo… Mapas como redes, redes como vieiros, vasos de auga, flores murchas, paisaxes, troncos, paxaros, bicos, mesmo unha danza, son os artífices de crear unha meditación persoal polo devagar da nosa vida.

Os nosos sentidos percibirán diferentes sensacións a través de cada unha das obras; todas elas con títulos moi suxerentes, empregando elementos e materiais aparentemente sinxelos, pero con moito simbolismo e significado. Para este Itinerario, o meu primeiro paso foi realizar unha selección dalgunhas obras dos artistas presentes no soportal Atalaia, aquelas que máis me impactaban ou máis me transmitían. Nunha primeira selección escollín 30 obras. Realicei varios itinerarios buscando conectores que fiaran un discurso narrativo coherente con cada grupo de 10 artistas, procurando a variedade de linguaxes, contidos, técnicas e formatos.

Finalmente resultou Tránsito vital, unha tentativa de buscar un trasfondo a cada percepción visual, relacionándoo con experiencias da nosa vida. Por exemplo, a primeira imaxe, Mapa ingrávido, de Antón Patiño, suxírenos un enmarañamento de redes e cubos, algúns deles xa enterrados (nun segundo plano) e outros que tentan sobresaír. Era unha imaxe perfecta para comezar o meu plantexamento expositivo, camiñar pola vida, xa que pode evocarnos o complexo da vida e a loita por sobrevivir e saír adiante. As seguintes imaxes buscan a nosa reflexión sobre a percepción (o real e a representación do real), a fugacidade do paso do tempo, a procura do noso mundo interior, a memoria e o movemento. Como xoga o tempo e como as persoas rematan decidindo o que lle pasa ou non á historia, e o que pasará a ser algo caduco e rematará desaparecendo da memoria humana. No caso do bico de Curativo, Mar Caldas ilusiónanos co feito de que a nosa parella poda sanarnos, deixando atrás o negativo, sendo a sensualidade e o pracer os que nos transporten cara un universo de calma e paz. As últimas tres obras, marcan o final deste camiño polo mundano. Iniciamos outro camiño, sen equipaxe, cara onde reina o silencio e a calma, e onde poderemos ser xa entes libres e voar.

Tránsito vital ten obxectivos moi sinxelos: disfrutar coa arte e dar a coñecer algunhas obras de artistas galegos actuais. Son dez imaxes moi diferentes entre si, de diferentes soportes técnicos, pero con algo en común, moito significado e simbolismo. Todas elas teñen a capacidade de achegarnos a unha reflexión interna sobre a existencia do ser humano.

Celia Adrián

(En colaboración co Máster en Arte, Museoloxía e Crítica Contemporáneas da Universidade de Santiago de Compostela).