Atalaia

Rubén Santiago
 Rubén Santiago
Sarria -Lugo- (1974)
Vive e traballa en: Madrid

O meu traballo busca reflexionar e incidir nos xuicios normativos, sensoriais  e de valor que articulan a sociedade contemporánea, buscando un maior coñecemento sobre os mecanismos de distorsión cognitiva que nos son propios como especie. 

Rubén Santiago