Atalaia

Casa das Artes (Vigo)
Policarpo Sanz, 15
Vigo
Teléfono: (+34) 986.439.525 / (+34) 986.438.446
Enderezo electrónico
Páxina web