Atalaia

Consello da Cultura Galega (Santiago)
Praza do Obradoiro - Pazo de Raxoi, 2
Santiago de Compostela
España
Teléfono: (+34) 981.95.72.02
Enderezo electrónico
Páxina web
Dirección