Atalaia

Xaneiro / 2010
Fundación Luis Seoane (A Coruña)
Febreiro / 2010
Centro Torrente Ballester (Ferrol)
Abril / 2010
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Maio / 2010
Casa das Campás (Pontevedra) / Campus Pontevedra. Univ. Vigo
Setembro / 2010
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Outubro / 2010
Consello da Cultura Galega (Santiago)
Outubro / 2010
Outono Fotográfico (Ourense)