Atalaia

Marzo / 2013
Consello da Cultura Galega (Santiago)
Setembro / 2013
Universidade de Santiago de Compostela
Outubro / 2013
Rede Museística Provincial de Lugo
Novembro / 2013
Fundación Laxeiro (Vigo)
Novembro / 2013
Cidade da Cultura de Galicia (Santiago)
Decembro / 2013
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)