Atalaia

Novembro / 2011
Galería A.dFuga (Santiago)
Novembro / 2011
Consello da Cultura Galega (Santiago)
Outubro / 2011
Colexio de Fonseca (Universidade de Santiago)
Novembro / 2011
Cidade da Cultura de Galicia (Santiago)
Setembro / 2011
Espacio Sirvent (Vigo)
Novembro / 2011
Universidade de Santiago de Compostela
Agosto / 2011
Concellería de Cultura do Concello da Coruña (A Coruña)
Setembro / 2011
Baleiro. Canle de produción (Santiago)
Setembro / 2011
Cidade da Cultura de Galicia (Santiago)
Agosto / 2011
Notice (8): Undefined index: Entidad [APP/views/themed/atalaia/web/eventos.ctp, line 112]
Outubro / 2009
MARCO. Museo de Arte Contemporánea (Vigo)
Abril / 2010
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Outubro / 2010
Consello da Cultura Galega (Santiago)
Setembro / 2010
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Xaneiro / 2009
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Setembro / 2009
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Abril / 2009
Consello da Cultura Galega (Santiago)
Maio / 2010
Casa das Campás (Pontevedra) / Campus Pontevedra. Univ. Vigo
Febreiro / 2010
Centro Torrente Ballester (Ferrol)