Atalaia

Agosto / 2012
Notice (8): Undefined index: Entidad [APP/views/themed/atalaia/web/eventos.ctp, line 112]
Agosto / 2012
Concellería de Cultura do Concello da Coruña (A Coruña)
Xaneiro / 2013
MAC. Museo Arte Contemporánea Gas Natural-Fenosa (A Coruña)
Xaneiro / 2013
Galería Atlántica Centro de Arte (A Coruña)
Xaneiro / 2013
Casa das Artes (Vigo)
Xullo / 2012
Centro Torrente Ballester (Ferrol)
Novembro / 2012
Sala X (Pontevedra) / Facult. BB.AA. Pontevedra. Univ. Vigo
Marzo / 2013
Sala X (Pontevedra) / Facult. BB.AA. Pontevedra. Univ. Vigo
Xullo / 2012
Museo de Pontevedra
Xullo / 2012
MAC. Museo Arte Contemporánea Gas Natural-Fenosa (A Coruña)
Abril / 2013
Galería Marisa Marimón (Ourense)
Xullo / 2012
Galería Arte Menudo (Lugo)
Xullo / 2012
Galería Vilaseco Hauser (A Coruña)
Xullo / 2012
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Xullo / 2012
Galería Clérigos (Lugo)
Xuño / 2012
NORMAL (Universidade da Coruña)
Xuño / 2012
Galería Monty4 (A Coruña)
Xuño / 2012
MAC. Museo Arte Contemporánea Gas Natural-Fenosa (A Coruña)