Atalaia

Xuño / 2012
NORMAL (Universidade da Coruña)
Xuño / 2012
Galería Monty4 (A Coruña)
Novembro / 2012
Fundación Barrié de la Maza (sede A Coruña)
Xuño / 2012
Galería Metro (Santiago)
Xuño / 2012
Casa Galega da Cultura (Vigo)
Decembro / 2011
Galería Clérigos (Lugo)
Xuño / 2010
Galería Clérigos (Lugo)
Decembro / 2010
Galería Clérigos (Lugo)
Xuño / 2011
Galería Clérigos (Lugo)
Maio / 2012
Fundación María José Jove (A Coruña)
Maio / 2012
Fundación Barrié de la Maza (sede A Coruña)
Xuño / 2012
MARCO. Museo de Arte Contemporánea (Vigo)
Xuño / 2012
Cidade da Cultura de Galicia (Santiago)
Xuño / 2012
Cidade da Cultura de Galicia (Santiago)
Xuño / 2012
Museo do Pobo Galego (Santiago)
Xuño / 2012
Museo Fundación Eugenio Granell (Santiago)