Atalaia

Xullo / 2012
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Xullo / 2012
Galería Clérigos (Lugo)
Novembro / 2012
Fundación Barrié de la Maza (sede A Coruña)
Xuño / 2012
Galería Metro (Santiago)
Xuño / 2012
Casa Galega da Cultura (Vigo)
Xuño / 2010
Galería Clérigos (Lugo)
Decembro / 2010
Galería Clérigos (Lugo)
Xuño / 2011
Galería Clérigos (Lugo)
Decembro / 2011
Galería Clérigos (Lugo)
Xuño / 2012
Museo Fundación Eugenio Granell (Santiago)
Maio / 2012
Sala X (Pontevedra) / Facult. BB.AA. Pontevedra. Univ. Vigo
Xullo / 2012
MARCO. Museo de Arte Contemporánea (Vigo)
Maio / 2012
Kiosco Alfonso (A Coruña)
Maio / 2012
Galería Marisa Marimón (Ourense)
Maio / 2012
Fundación Luis Seoane (A Coruña)
Maio / 2012
Fundación María José Jove (A Coruña)