Atalaia

Xuño / 2012
MARCO. Museo de Arte Contemporánea (Vigo)
Xuño / 2012
Cidade da Cultura de Galicia (Santiago)
Xuño / 2012
Cidade da Cultura de Galicia (Santiago)
Xuño / 2012
Museo do Pobo Galego (Santiago)
Xuño / 2012
Museo Fundación Eugenio Granell (Santiago)
Abril / 2012
Pazo da Cultura (Pontevedra)
Abril / 2012
Centro Torrente Ballester (Ferrol)
Abril / 2012
Centro Torrente Ballester (Ferrol)
Maio / 2012
Fundación Luis Seoane (A Coruña)
Maio / 2012
Fundación Luis Seoane (A Coruña)
Maio / 2012
Galería About Art (Pontevedra)
Xaneiro / 2012
Pinacoteca Municipal Francisco Fernández del Riego (Vigo)
Abril / 2012
Casa da Parra (Santiago)
Abril / 2012
Fundación RAC. Rosón Arte Contemporáneo (Pontevedra)
Abril / 2012
Consello da Cultura Galega (Santiago)
Marzo / 2012
Cidade da Cultura de Galicia (Santiago)
Marzo / 2012
Cidade da Cultura de Galicia (Santiago)
Marzo / 2012
Galería Espacio 48 (Santiago)
Marzo / 2012
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)